Psykoterapi, når fortiden ikke skal ødelægge nutiden

Søger du en psykoterapeut i Roskilde, eller overvejer du, om psykoterapi er noget for dig?
I så fald er der sikkert noget, du har brug for at snakke om. Ellers ville du ikke være på den her hjemmeside.

Måske overvejer du psykoterapi, fordi du

 • har svært ved nære relationer
 • ikke kan sætte grænser og mister dig selv
 • har været udsat for overgreb eller andre traumer i din barndom eller ungdom
 • føler dig forkert eller ensom. Også når du er sammen med andre

Hvis ja, kan jeg være psykoterapeuten for dig.

De 20 år, jeg har været terapeut, har jeg mødt mange klienter med forskellige former for barndomstraumer som, omsorgssvigt, seksuelle overgreb, mobning eller at være blevet forladt.

Jeg har i en årrække arbejdet hos Støttecenter mod incest i Danmark og hos CSM Øst, Center for Seksuelt Misbrugte, hvor jeg fik en dyb erfaring i at arbejde med problematikken samt en grundig oplæring af nogle af landets førende behandlere på området.

Ovenstående gjort, at jeg tit fornemmer barndomstraumer hos mine klienter, fordi jeg kender tegnene. 

Derfor skal du ikke frygte, at du skal dele mere, end du har lyst til.

Selv hvis du betror mig, at du har været udsat for et overgreb i din barndom eller tidlige ungdom, vil detaljer fra selve overgrebet ikke nødvendigvis fylde i terapien. Det, jeg hovedsaglig fokusere på, er derimod, hvilke følger det har haft for dit liv i dag og hvordan jeg kan hjælpe dig, så du kan arbejde med din historie og komme videre.

Nye værktøjer

Mennesker, der har oplevet svigt i barndommen, har været nødt til at finde måder at overleve på. Måske ved at vende tingene indad mod sig selv og gøre sig selv forkert eller være overhjælpsomme samtidig med ar de glemmer sig selv eller dulme følelserne med alkohol, mad og lignenede. Dengang var det vigtige og kreative strategier, der fik dem igennem de ubærlige oplevelser, men som i voksenlivet ikke fører til et sundt og helt liv. Derfor ser vi sammen på de mønstre, der fylder i dit liv i dag, som ikke længere tjener dig og giver dig det liv, du ønsker – Du vil få nye redskaber til hvad du kan gøre i stedet.

Mennesker med tunge traumer i bagagen har ofte oplevet sig som offer. Og det var også virkeligheden, da overgrebet eller svigtet stod på. Du kan derfor have udviklet en følelse af hjælpeløshed eller du kan have udviklet en tendens til, at være den der hjælper alle de andre, men glemmer sig selv. Det er vigtigt at forstå at begge strategier har været vigtige overlevelsesmekanismer. Du overlevede og fandt din vej. Sammen kigger vi på hvad forskellen er på det barn du var dengang og på det voksne menneske du er idag. Virkeligheden er jo, at det ikke var dig der var noget galt med. Det var det, du blev udsat for, der var noget helt helt galt med. også selv om det måske ikke føles sådan. Mit fokus vil være at hjælpe dig med at blive bevidst om, hvilken historie du fortæller dig selv om dig selv, samt hjælpe dig med at få en forståelse for det ressourcestærke barn du var engang og hvordan du bar dig ad med at overleve. 

Mine værktøjer har til sigte, at hjælpe dig til at blive bedre til at få stå op for dig selv, mærke dine behov og sætte dine grænser. Jeg fokuserer på, hvor du er i dit liv her og nu. Sammen kigger vi på, hvilke temaer og udfordringer du kæmper med, og hvad du specifikt har brug for hjælp til at arbejde med.

Uanset om problemet kan føres tilbage til din barndom, eller det er opstået senere.

Psykoterapiterapiforløb over 3 trin

3 trin, der afsluttes i løbet af det samlede behandlingsforløb og nogle gange også i den enkelte samtale. Alt efter hvilke emner du bringer op. Selv hvis vi ikke afslutter problemet, før sessionen slutter, vil du have det bedre, når du går, end da du kom. Det sørger jeg for. Også selv om vi skal tale videre om et svært emne næste gang.

De 3 trin er:

 1. Undersøgelse
 2. Et spadestik dybere
 3. Nye værktøjer

Dem uddyber jeg her:

Undersøgelse:

 • Hvad er grunden til at du har opsøgt mig?
 • Hvilke problematikker eller senfølger kæmper du med i dit nuværende liv?
 • Hvad er din historie? Gerne så kort som muligt, medmindre du gerne vil tale om det

 Vi går et spadestik dybere:

 • Hvordan blev du som lille pige eller dreng påvirket af de hændelser, du blev udsat for?
 • Hvilke overlevelsesstrategier benyttede du dig af?
 • Hvad er forskellen på det barn, du var dengang, og den voksne mand eller kvinde, du er i dag?
 • Hvilke uhensigtsmæssige mønstre, har du bragt med dig ind i voksenlivet?

Jeg hjælper dig med at sætte ord på, hvad du gerne vil fortælle mig, ligesom jeg forklarer, hvordan det, der skete, hænger sammen med de problemer, du lever med i dag. En afklaring, som tit giver mine klienter ro, fordi det pludselig giver mere mening, at livet blev som det blev. Frem til nu.

 

Nye værktøjer:

  • Hvordan mærker du dine behov og sætter sunde grænser?
  • Hvordan viser du omsorg, venlighed, respekt og rummelighed over for dig selv. Og hvad gør det ved dig, når du gør det?
  • Hvordan finder du ud af, hvem du er, og hvad du vil – og ikke vil?

  Når du begynder at behandle dig selv med mere værdighed og respekt, vil du ofte opleve, at du pludselig modtager mere respekt fra dine omgivelser. Det er din vej til det liv, du gerne vil have.

  Har du spørgsmål om psykoterapi?(h)

  Så ring 30 13 61 46, send en mail (link til mail), eller book en gratis introsamtale (link til Booking) på 20 minutter.

  Prisen for psykoterapi er 1.100 kroner for en times session.

  Du kan også købe et klippekort:
  3 sessioner til 3000 kroner eller 7 sessioner til 6300 kroner

  Min adresse er

  Behandlerfællesskabet
  Jernbanegade 6B, 1.sal
  4000 Roskilde
  (Lige ved Roskilde station)