Senfølger efter overgreb

Mennesker der har været udsat for incest eller seksuelle overgreb i barndommen, kæmper ofte med senfølger som:

 • Vanskeligheder ved at have gode, nære og stabile forhold til andre
 • At vide, hvad der er normalt og unormalt
 • At sætte grænser og at kunne mærke andres grænser
 • Lavt selvværd
 • Koncentrationsbesvær
 • Forholdet til egen krop
 • Seksualitet og kærlighed
 • Søvnbesvær
 • Spiseforstyrrelser
 • Vrede
 • Angst, skyld og skam
 • En følelse af: “der er ikke noget godt i livet til mig”

  Det er aldrig for sent. Der er en vej ud på den anden side.

  Det er min erfaring at det ER muligt gennem terapi, at bearbejde de “gamle” traumer og derigennem få et godt og tilfredsstillende liv.

  Psykoterapi er en hjælp til at få kigget på, hvordan din overgrebshistorie tilbage i barndommen har påvirket dit voksenliv på en ofte meget smertelig måde. Du kan få hjælp til at se på, hvilke mestringsstrategier, der var nødvendige for dig som lille pige eller dreng, at bruge for psykisk at overleve. Det vil langsomt blive muligt for dig, at opnå en ny tillid til omgivelserne og ikke mindst, til dig selv samt få opbygget en mere positiv selvværdsfølelse.

  Du kan gennem de terapeutiske samtaler, få mulighed for at dele de svære oplevelser med mig som professionel. Jeg ved gennem min mangeårige erfaring på området, hvad det gøre ved et barn eller ung at blive udsat for incest eller seksuelle overgreb og jeg ved derfor hvad du taler om og jeg kan støtte og guide dig gennem processerne.

  Jeg kan som terapeut, hjælpe dig med, at opnå forståelse og empati for dig selv og de senfølger du slås med, både som den voksne mand/kvinde du er i dag og som det barn du var engang. Det vil sige, at du får mulighed for at se og mærke forskellen på “dengang” og “nu”.

  Om incest

  Et barn, der har været udsat for incest eller seksuelt misbrug i barndommen, inden eller uden for familien, kæmper som voksen, med store psykiske og fysiske problemer.

  Man kan sagtens leve det, der på overfladen ligner et fuldstændig normalt liv, mens man indeni oplever en dyb følelse af ensomhed, mangel på tillid til sig selv og andre samt følelser af skyld, skam og angst. Andre kan have en oplevelse af et liv i kaos, med følelser som angst og vrede og hvor intet rigtig synes at lykkes. Fælles er, at de ubærlige oplevelser meget ofte, vil have efterladt dybe sår på sjælen.

  Både kvinder og mænd kan blive udsat for incest eller seksuelle overgreb i barndommen.

  Nogen vil opleve, at de helt har fortrængt overgrebene, hvorpå de pludselig kan dukke op som smertefulde erindringer, der truer det nu-liv den enkelte har bygget op. Pludselig kan den helt almindelige hverdag med job, uddannelse, parforhold og andet, blive nærmest umulig at håndtere. Andre kan have reageret på overgrebene, ved at negligere dem og gøre dem betydningsløse. Andre igen, lever et liv hvor erindringerne og konsekvenserne af de seksuelle overgreb, følger dem som en skygge overalt hver eneste dag.

  Når et barn bliver udsat for incest eller seksuelle overgreb får barnet på et alt for tidligt tidspunkt, forrådt sin uskyld og får frarøvet sin naturlige sunde udvikling. Barnet må ofte, for psykisk at overleve, forvise alle følelser samt kontakten med egen krop og kommer til at føle sig forkert, anderledes, skyldig og isoleret.

  Følelsen af at være anderledes og udenfor vil ofte dominere langt ind i voksenlivet.

  Når et barn bliver misbrugt seksuelt, ændrer verden sig med et. Fra at være et trygt sted at være, bliver verden pludselig et sted hvor “alt kan ske” og barnet får en oplevelse af at “ingen kan passe på mig”.

  Det giver en grundlæggende utryghed og mistillid til verden, som følger barnet ind i voksenlivet og som gør personen særlig sårbar i nære relationer. Enhver følelsesmæssig relation der indebærer tillid til et andet menneske, kan aktivere hans/hendes dybe angst for at blive “forrådt” i noget som opfattes i en tillidsfuld relation.

  “Der er ikke noget jeg hellere vil og der er ikke noget jeg frygter mere end nærhed” er den dobbelthed personen synes at være ramt af. Dette synes at gælde for de relationer den voksne senere indgår i, i forhold til kærester, kollegaer, venner og familie.

  Barnet har gennem incest’en, på den mest smertefulde måde fået sine grænser overskredet, såvel fysisk som psykisk.

  Det kan senere i livet give store vanskeligheder for den voksne, at mærker grænserne inden i sig. Grænsen mellem “dig og mig” er flydt sammen, så at sige. Og det bliver svært at sige til og fra.

  Barnet vil ofte lave en virkelighedsforvrængning for psykisk at overleve de alvorlige hændelser. For på den måde, at skabe mening med de seksuelle overgreb og for at få en lille følelse af kontrol, vil barnet ofte påtage sig skylden for det skete. “Når far gør dette her ved mig, så er det fordi jeg er forkert”, “Så er det fordi jeg er et dårligt barn” og “jeg skammer mig fordi, det er min skyld”.

  Disse følelser, som er en ren overlevelsesstrategi for barnet, bliver taget med ind i voksenlivet og bliver derved en måde, den udsatte ser sig selv som menneske. Den voksne er ikke længere bevist om, at det ikke var virkeligheden og at barnet absolut ingen forudsætninger havde for at forhindre overgrebene. Og at det absolut ikke var barnets skyld, men ene og alene den voksnes ansvar dengang, at overgrebene pågik. Den voksne mand/kvinde kommer til at slås med senfølger som skyld, skam, forkerthedsfølelser og lavt selvværd.

  Senfølger efter incest og seksuelle overgreb kan f.eks være:

  • Vanskeligheder ved at have gode, nære og stabile forhold til andre
  • At vide, hvad der er normalt og unormalt
  • At sætte grænser og at kunne mærke andres grænser
  • At holde fast – være vedholdende
  • Koncentrationsbesvær
  • Forholdet til egen krop
  • Seksualitet og kærlighed
  • Søvnbesvær
  • Spiseforstyrrelser
  • Vrede
  • Angst, skyld og skam
  • En følelse af:  “der er ikke noget godt i livet til mig”

  Det gode er, at man ved at arbejde med sig selv og med den rette hjælp kan få det bedre, og kan opbygge et godt og tilfredsstillende voksenliv.

  Incest/seksuelt misbrug af børn kan være mange ting, f.eks.

  • seksualiseret sprog
  • at overvære pornofilm
  • at overvære voksensex
  • at blive befamlet
  • seksualiseret vold
  • at deltage i onani eller oralsex
  • samleje/voldtægt

  Det er ALTID den voksne der har ansvaret, når der forekommer seksuelt misbrug af et barn.

  Hvad betyder incest og seksuelt misbrug af børn?

  • Incest er seksuelle krænkelser begået af beslægtede voksne overfor børn: Forældre og børn, Bedsteforældre og børnebørn samt sekselle krænkelser mellem søskende. Incest er også seksuelle krænkelser begået af stedforældre overfor stedbørn.
  • Seksuelt misbrug er, når en person på baggrund af højere alder og eventuelt særlig position bruger et barn til seksuelle aktiviteter.
  • Seksuelle overgreb af børn betyder, at en voksen eller anden ung bruger et barn til at tilfredstille sine egne seksuelle lyster.
  • Den voksne gør noget seksuelt sammen med eller ved barnet, som ikke er naturligt for et barn og som barnet ikke selv har fundet på; hun eller han er blevet lokket, presset eller truet til det.
  • Det er en form for børnemishandling og der er forbudt.
  • Incest og seksuelle overgreb kan forekomme i alle slags familier, både rige og fattige, i byen og på landet, og af både mænd og kvinder. Der er ingen der ved præcist, hvor almindeligt det er.
  • Både drenge og piger er udsat for incest og seksuelle overgreb.

  “HUSK: Din krop er din, og du har altid, altid, altid ret til at bestemme over din egen krop.”

  Den seksuelt misbrugte mand

  Når en mand har været udsat for incest eller seksuelle overgreb som dreng kæmper han ofte, udover de senfølger som kan være fælles for både mænd og kvinder, med nogle mere kønsspecifikke vanskeligheder. Det kan blandt andet være:

  • Kønsidentiteten og en følelse af, ikke at være “en rigtig mand”
  • Skamfølelser, lavt selvværd, ensomhedsfølelser og isolation
  • Vrede og raseri
  • Vanskelighed ved at mærke og rumme sorgen over det skete
  • Parforhold og Seksualitet.
  • Nærhed kontra Sex
  • Usikkerhed omkring sin seksuelle orientering
  • Det at blive far
  • Problemer med hash eller alkoholmisbrug

  Mænd kan have været udsat for seksuelle overgreb, af både mænd og kvinder.

  Den misbrugte mand kæmper typisk med en følelse af “ikke at være en rigtig mand”. Dét, at have været udsat for incest eller seksuelle overgreb, passer ganske enkelt ikke med billedet af, hvad en “rigtig mand” ifølge samfundets normer bør være.

  Vores kultur er præget af en forventning om at manden er, stærk, magtfuld succesfuld og urørlig. Dét at have været udsat for overgreb, får manden til at føle sig som alt andet end stærk, magtfuld, succesfuld og urørlig.

  Han kan i stedet komme til at føle sig som et stort offer. Han får en følelse af, at være den svage part, idet han føler sig erobret eller forført. Ifølge den traditionelle forståelse af kønsrollerne er det at blive forført noget kvinderne bliver.

  Denne oplevelse af sig selv som mand, er fundamentalt det modsatte af samfundets normer for, hvad man skal kunne forvente sig af dét at være en mand. Det giver en stor usikkerhed og kan være med til at påvirke kønsidentiteten og selvværdsfølelsen som mand meget negativt.

  Endvidere kan manden opleve en stor forvirring omkring hans seksuelle orientering. Især hvis drengen dengang, blev udsat for overgreb af en mand. 

  Det kan være med til at give ham en irrationel oplevelse af, at der måske er noget homoseksuelt ved ham, siden en mand på den måde bliver draget af ham.

  På trods af, at han med sikkerhed ved, at han er tiltrukket af kvinder, kan han have en dyb frygt for at han inderst inde “nok er homoseksuel”.

   

  Seksualitet kan være meget vanskelig på rigtig mange måder for en mand, der har været misbrugt som dreng eller ung. Måske har drengen følt lystfølelse under overgrebene. Det er vigtigt at sige, at lystfølelsen alene har været et resultatet af den fysiske stimulation og har ofte været ledsaget af følelser som væmmelse og afsky og kan efterfølgende føles meget skamfuldt.

  Sammenblandingen af lystfølelse, væmmelse og afsky kan være meget forvirrende for manden. Derudover kan drengen dengang, have haft en følelse af, at være blevet forrådt af sin egen krop og en følelse af at have mistet kontrollen over egne kropsfunktioner. Manden kan som voksen, have en oplevelse af en manglende evne til at adskille sex, kærlighed, omsorg og almindelig menneskelig interesse.

   

  Det kan være svært for den seksuelt misbrugte mand, at rumme sorgen over det skete. Sorg bliver let synonymt med følelser af sårbarhed, afmagt, forladthed og hjælpeløshed.

  Disse følelser er fuldstændig uudholdelige for manden at mærke, da de minder ham om magtesløsheden, som han oplevede i forbindelse med overgrebene.

  Det er på en eller anden måde lettere for ham at rumme vrede, på trods af det også kan føles ambivalent, da vreden ofte kan opleves meget eksplosivt af både ham selv og hans omgivelser.

  Det kan være forbundet med stor skam og ubehag for en mand, der har været misbrugt som barn, at søge professionel hjælp. Blandt andet på grund af det store tabu der desværre stadig findes i samfundet.

  Men det er vigtigt at understrege, at det er muligt, gennem terapeutiske samtaler, at bearbejde de gamle sår og komme mere overens med de ofte ubærlige senfølger og følelser og derved opnå større selvindsigt og accept af sig selv som mand samt sin manderolle generelt.

  Det kan anbefales at læse bogen: “At bestige bjerge” af Lone Lyager og Jette Lyager. Bogen beskriver de problematikker og senfølger som mænd ofte slås med efter at have været udsat for incest eller seksuelle overgreb som barn eller ung.

  Moderen til den seksuelt misbrugte

  Når en voksen eller ung vælger at bryde tavsheden, omkring det at han/hun har været udsat for seksuelle overgreb som barn eller ung, opleves det ofte som et meget stort chok for den nærmeste familie. Det sætter som regel stærke og ambivalente følelser igang hos den eller de berørte pårørende. Når først hemmeligheden er brudt, bliver hele familien kastet ud i noget, der mest om alt minder om kaos. Intet bliver nogensinde det samme igen og familiehistorien skal skrives om.

  Det kan af rigtig mange grunde, være svært at være pårørende til et menneske, der kæmper med senfølger efter at havde været udsat for incest eller seksuelle overgreb i deres barndom.

  Især moderen bliver ramt af svære følelser som skyld, skam, vrede og sorg. Hun matres af følelser af især, skyld. “hvorfor så jeg det ikke”, er et tilbagevendende spørgsmål, som hun stiller sig selv. Hun har brug for redskaber til at forstå sine egne følelser, samt redskaber til at forstå og håndtere sit voksne barns følelser og handlemønstre. Hun føler sig pludselig ikke kompetent til at hjælpe sit eget barn. 

   

  Ofte oplever hun, for hende, en uforståelig vrede, sorg og afmagt fra sit barns side. Måske hun må se i øjnene, at det er hendes egen samlever eller et andet nært familiemedlem der har krænket hendes barn, hvilket sætter hende i en yderligere kritisk situation.

  Dertil kommer, at hun ofte oplever sig meget alene med sine udfordringer, da hun af flere grunde ikke har mulighed for at tale med andre, om de svære følelser og udfordringer som hun står overfor.

  Det kan være vigtigt for moderen, at få hjælp og støtte til at forstå og håndterer de følelser det vækker i hende samt hjælp og støtte til at forstå og rumme sin voksne søn eller datter. Dertil kommer, at det meget vel kan vise sig, at være en stor indirekte hjælp og støtte til den misbrugte, at deres nærmeste får hjælp.

  NB:

  Det er vigtigt at pointere, at det desværre ikke er alle seksuelt misbrugte mænd/kvinder, der oplever sig set, hørt, forstået og troet på, af deres mødre eller andre pårørende. Hvilket er kilde til stor sorg for den misbrugte. Ovenstående henvender sig til de pårørende, der evner at forholde sig til den misbrugte og som, selv om det er næsten ubærligt, tør gå ind i smerten sammen med deres kære, og demed får brug for hjælp til at forstå, rumme og håndtere alt det svære.