Mere end 20 års erfaring

Jeg har en destination – og det er at hjælpe dig/jer til at få det bedre

Jeg hedder Annie Lauritzen og har været privatpraktiserende psykoterapeut siden 2003, hvor jeg startede ud som frivillig og havde mine føste klientforløb hos Kristligt Studenter-Settlement.

Jeg brænder for mit arbejde. Jeg har gennem tiden hjulpet mange mennesker og har oparbejdet en bred erfaring med en lang række problemstillinger.

Det være sig almindelig personlig udvikling, sorgarbejde, parforholdsproblemer, stress og lavt selvværd. Derudover har jeg erfaring i forhold til at arbejde med alvorlige problemstillinger, hvor det drejer sig om senfølger efter seksuelle overgreb, vold, mobning eller anden form for omsorgssvigt i barndommen.

Personligt holder jeg meget af, at opholde mig i naturen og bruger gerne tid på at vandre. Jeg kender til det, at være både udadvent og indadvent som person, alt efter hvilke sammenhænge jeg befinder mig i. Jeg er passioneret i forhold til de ting jeg beskæftiger mig med. Jeg nyder at bruge tid på at pleje mit parforhold, mine venner og min familie. Jeg elsker bøger, løbetræning, yoga og meditation, da det giver mig glæde og indre balance.

Privat bor jeg med min kæreste Reno i Lille Skensved. Jeg er 57 år og er mor til tre voksne børn.

Når du vælger mig som terapeut vil du opleve at jeg er:

 • Omsorgsfuld i min måde at arbejde på, men stiller direkte spørgsmål
 • Fokuserer på løsninger, der virker for dig
 • Meget erfaren i at spotte, vække og bruge dine skjulte styrker og kompetencer
 • God til at motivere dig, til at skabe nye mønstre, også når det er svært
 • Nærværende og tryg at være sammen med
 • Empatisk og rolig 
 • Ikke en, der taler dig efter munden
 • Dygtig til at se hvor de virkelige årsager til dine problemer gemmer sig
 • Aktivt lyttende og finder let sammenhængen mellem det, du fortæller om nu og dine tidligere oplevelser og erfaringer.

Mit faglige fokus

Jeg har gennem min tid som psykoterapeut, været optaget af hvordan vi som mennesker har båret os ad med at blive til dem vi er. Jeg er optaget af, hvilken påvirkning opvæksten har haft på det voksne menneske og hvordan jeg kan hjælpe dig med at få fred og accept af det skete, så du får mulighed for at skabe et sundt og harmonisk liv.

Min erfaring siger mig, at nærmest uanset hvor svært det engang har været, rummer alle mennesker altid, som i altid.. stærke, men til tider skjulte ressourcer. Ressourcer, som har været altafgørende for den psykiske overlevelse hos barnet dengang samt dets mulighed for videre udvikling ind i voksenlivet. Det er min erfaring, at det er enormt givende og healende, gennem terapeutiske samtaler, at få øje på disse ressourcer og få konkrete redskaber til at bruge ressourcerne på en mere konstruktive måde, til gavn for nye valg og handlemønstre. Også selvom, ressourcerne paradoksalt nok og som udgangspunkt, set med den voksnes øjne, kan have udmøntet sig som både destruktive og uhensigtsmæssige.

Min erfaring i forhold til både senfølge-problematikken og andre barndomstraumer eller ubehagelige barndomsoplevelser er, at det helt grundlæggende handler mere om de følger det har fået for voksenlivet end om traumet eller overgrebet i sig selv. Mit fulde fokus er derfor mest på, at hjælpe med at ændre de mønstre der spænder ben for dig i nutiden, så du får et godt liv og mulighed for langsomt men sikkert gøre dig fri af fortiden.

Jeg har gennem årene udviklet konkrete og meget enkle metoder, der er med til at sætte spot på udfordringerne og som giver mulighed for hurtigt og effektivt at spotte, hvad der skal til for at bryde mønsteret.

Mit faglige ståsted

Jeg har sideløbende med mit virke som privatpraktiserende, i en årrække været ansat hos Støttecenter mod incest i Danmark og CSM Øst (Center for Seksuelt Misbrugte). Her har jeg både haft 1:1-sessioner og gruppeforløb i forhold til at hjælpe mennekser der kæmper med senfølger efter overgreb.
Hos Støttecenter mod incest fik jeg en så grundig oplæring i problematikken af nogle af Danmarks førende på området, at det svarer til en uddannelse i sig selv. Derfor tør jeg godt kalde mig selv for specialist i senfølger, og min erfaring er, at der ER muligt at få det bedre, hvis du vil det. Også selv om det er svært og du oplevede at livet fik en svær start.

Derudover har jeg været tilknyttet KKUC – Kirkens Korshærs Udviklings- og behandlingscenter, som psykoterapeut, hvor jeg arbejdede med traumeterapi og misbrugsbehandling. Det har givet mig en særlig viden om mekanismerne bag forskellige former for destruktiv og selvdestruktiv adfærd.

Jeg er særligt optaget af parforholdetsdynamikker og har gennem årene oparbejdet solid erfaring som parterapeut. Jeg er inspireret af den emotionsfokuserede tilgang (EFT). År 2023 har budt på efteruddannelse i “Praktisk Parterapi” hos Maj Wismann, hvor jeg har opdateret min viden med flere gode og helt konkrete værktøjer til værktøjskassen i forhold til at hjælpe parforholdet på vej i den rigtige retning.

I dag tilbyder jeg både individuel terapi Se her og parterapi Se her

Møder de pårørende

I min praksis møder jeg også pårørende, som har brug for redskaber til at passe på sig selv, mens de er der for den ramte. En målgruppe, der sjældent er fokus på, og som har brug for værktøjer til at håndtere deres rolle overfor den ramte eller måske en skyldfølelse. Især hvis de er tæt familie, men jeg møder også nye partnere.

Både for den traumatiserede og de pårørende, er en stor del af problemet, at traumer og overgreb er tabuemner. Derfor har den ramte tit været helt alene med hemmeligheden i mange, mange år, hvilket i sig selv forstærker problemet og gør det vanskeligt for både den ramte og de pårørende at håndtere.

Praktisk erfaring

2003 – Nu Privatpraktiserende Psykoterapeut.

2019 – 2020 – Ophold i Nuuk i Grønland som Privatpraktiserende Psykoterapeut.

2014 – 2019 – Konsulent-ansat Misbrugsbehandler hos KKUC.

2012 – 2014 – VISO-Specialist hos CSM Øst – Center for seksuelt misbrugte i Danmark (Regionalt center)

2007 – 2012 – Psykoterapeut hos Støttecenter imod Incest i Danmark.

Uddannelse

2023 – 2024 Efteruddannelse i praktisk parterapi hos Maj Wismann

2016 – 2018 Efteruddannelse i Neuroaffektiv psykoterapi ved Marianne Bentzen-neuroaffektiv psykoterapeut. Hvordan den neuroaffektive udviklingspsykologi bygger bro mellem tilknytningsteori og de senere årtiers hjerneforskning.

2013 – 2015 Efteruddannelsesforløb i biologisk traumebehandling – “Livet i chok/traume og glæde”. Ved Ulla Rung Weeke på skolen for psykosomatik. Se: www.skolenforpsykosomatik.dk

2004 – 2007 Efteruddannelse i systemisk og narrativ teori og metode med vægt på kommunikation og forandringsarbejde. Herunder den løsningsfokuserede skole.

2001 – 2005 Eksamineret Gestaltterapeut ved Nordisk Gestalt Institut Aps. Se: www.gestaltinstitut.dk

Af korterevarende kurser har jeg blandt andet deltaget i:

 • Skam ved Lars J. Sørensen, Chefpsykolog
 • Dissociationensfænomenets mange ansigter i henhold til den nyeste hjerneforskning ved Noel Larsson MSW, Ph.D.
 • De 5 kærlighedssprog ved Emilie Bjørløw Møller, Sexolog
 • Det som efterlader sår: Kursusforløb om senfølger og behandling af voksne der har været udsat for incest og overgreb ved Lone Lyager, Psykoterapeut MPF
 • Gestaltterapi teorikursus ved Lise Dithmer, Psykolog
 • Udvikling af kommunikative kompetencer.
 • Den kompetencegivende arbejdsmarkedsuddannelse: Arbejdet som plejefamilie.