Lær tydelig og respektfuld kommunikation og styrk parforholdet

Tydelig og respektfuld kommunikation er et vigtigt element i det sunde parforhold. Det handler kort sagt om at udtrykke tanker, følelser og behov klart og direkte for at undgå misforståelser og unødvendige konflikter.

Vi ved fra forskningen at ca. 80 % at alle konflikter skyldes misforståelse. Det vil sige, at ved at lære at kommunikere hensigtsmæssigt kan I, i bedste fald, blive i stand til at skære 4 ud af 5 konflikter væk. Og hvem vil ikke gerne det !

Jeg kan anbefale jer, at øve jer i nedenstående metode, hvis i ikke oplever jer set hørt og forstået af jeres partner. Det går jo ofte begge veje.

Det KAN i starten virke kunstigt at tale sammen på den nye måde. Min erfaring er, at efterhånden som metoden bliver implementeret, vil den komme til at ligge på rygraden. Det vil ske automatisk og naturligt og I vil tydeligt mærke forskellen.

Sådan gør I

Når du vil kommunikere med din partner omkring noget der er sårbart eller konfliktfyldt, er det vigtigt at du:

 1. Aftaler et tidspunkt med din partner hvor han/hun er forberedt og indforstået med at tale.
 2. Taler i personligt jeg-sprog.
 3. Holder talestrømmen kort – og giver signal, når du er klar til at blive spejlet.
 4. Sørger for at give din partner plads til også at tale.

Som den der lytter, er det vigtigt at du:

 1. Er lyttende og nysgerrig og giver den anden plads til frit at udtrykke sig.
 2. giver, på en respektfuld måde og med egne ord et resume, af hvad du lige har hørt.
 3. Holder fokus på intentionen og budskabet bag ordene.
 4. Holder igen med modindlæg og forsvarstaler.

En konstruktiv dialog indeholder følgende elementer:

 • Hvad er fakta
 • Hvad fik det dig til at føle i situationen
 • Hvad har du behov for
 1. Sæt rammerne og indstil jer på, at I nu skal tale sammen. Sæt eventuelt en tidsramme. PS: Det må gerne være hyggeligt og I må også meget gerne grine af jer selv undervejs. I er jo ved at øve jer på noget nyt J
 2. Beslut jer for et emne eller en problematik, som I har brug for at tale om og få uddybet. Start gerne med noget ufarligt.
 3. Vælg hvem der starter med at tale.
 4. Tal langsomt, roligt, venligt. Fokuser på en blid opstart, når du har taleretten. Ha’ fokus på egne behov, savn, og ønsker.

Her kommer Opskriften

 1. Problematikken / Fakta – Beskriv objektivt hvad der er sket – Undgå direkte kritik, som: “Du rydder aldrig op efter dig” – Sig i stedet: “Vores hjem roder meget” – Brug vi/os sprog og ikke du sprog
 2. Følelsen – Beskriv dernæst følelsen du kommer i kontakt med. F.eks.: ”Jeg føler mig utilpas og bliver irriteret når vores hjem roder. -Igen, undgå direkte kritik.
 3. Behov – Fortæl din partner, i positive vendinger, hvad du har brug for, hvad du ønsker, hvad du vil blive glad for, hvad vil du gerne vil have mere af. F.eks:
  • Jeg har brug for, at vi sammen finder en løsning på, hvordan vi får ryddet op”
  • Det vil være en stor hjælp for mig, hvis du vil rydde op efter dig selv.
  • Jeg vil blive rigtig glad, hvis du vil rydde op.

Giv taleretten tilbage til lytteren, som nu giver et resume af, hvad der lige er blevet sagt: ”Det jeg hører du siger er…” og slut af med at spørge: ”Er det rigtigt forstået.” Hvis resumeet godtages, byttes der roller og det lytterens tur til at respondere på det sagte, og metoden gentages.

   Husk, at det er ikke altid, I vil opleve at blive enige. Metoden handler i lige så høj grad om, at blive nysgerrig på den andens tanker og følelser og oplevelse af oplevelse, hvilket styrker forståelsen for hinanden og dermed de vigtige venskabsfølelser.

  Ofte er det de små skridt i dagligdagen, der giver de store forandringer

  Husk også, at det kræver tid, øvelse og tålmodighed, at lære nye greb. Denne øvelse er, på trods af den umiddelbare enkelthed, en ret svær øvelse. Især, hvis i ikke er trænet i tale tale sammen op denne måde.

  Såfremt i kæmper med tilbagevendende og mere uløselige problematikker, kan i med fordel søge hjælp hos en dygtig parterapeut.

  Tak fordi du læste med

  Kærlig hilsen Annie