20 år med speciale i barndomstraumer

Gennem 20 år som psykoterapeut har jeg specialiseret mig i behandlingen af senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen samt andre former for barndomstraumer.

Når svigtet sker, før et menneske er blevet voksen, får det stor betydning for valg og fravalg i voksenlivet. Derfor handler senfølgeproblematikken mere om de følger det har fået for voksenlivet end svigtet eller overgrebet i sig selv. Og mit fokus er på at hjælpe med at ændre de mønstre der spænder ben, så du får et godt liv og mulighed for langsomt men sikkert gøre dig fri af fortiden.

 

 

Faglig tyngde fra førende støttecentre ift. seksuelt misbrugte

I en årrække var jeg ansat hos Støttecenter mod incest i Danmark og CSM Øst (Center for Seksuelt Misbrugte). Her har jeg både haft 1:1-sessioner og gruppeforløb med klienter med senfølger.
Hos Støttecenter mod incest fik jeg en så grundig oplæring i problematikken af nogle af Danmarks førende på området, at det svarer til en uddannelse i sig selv. Derfor tør jeg godt kalde mig selv for specialist i senfølger, og min erfaring er, at der er en vej, hvis du vil det. Også selv om livet fik en svær start.

I dag tilbyder jeg både individuel terapi (link til Psykoterapi) og parterapi (link til Parterapi), for det intime og de nære relationer påvirkes selvfølgelig, når den ene part har været udsat for et overgreb. Ofte viser det sig ved, at den ramte har svært ved at have tillid til andre mennesker, hvilket både påvirker kærligheden i dagligdagen og sexlivet.  Heldigvis har jeg også her gode erfaringer med at iagttage de uheldige mønstre og vise vejen til at ændre dem.

Derudover har jeg været tilknyttet KKUC – Kirkens Korshærs Udviklings- og behandlingscenter, som psykoterapeut, hvor jeg arbejdede med traumeterapi og misbrugsbehandling. Det har givet mig en særlig viden om mekanismerne bag forskellige former for destruktiv og selvdestruktiv adfærd.

Min samlede erfaring betyder derfor, at jeg både har et indgående kendskab til, hvad der sker umiddelbart efter et overgreb, og hvis man prøver at håndtere overgrebet med uhensigtsmæssig adfærd.

Møder de pårørende

I min praksis møder jeg også pårørende, som har brug for redskaber til at passe på sig selv, mens de er der for den ramte. En målgruppe, der sjældent er fokus på, og som har brug for værktøjer til at håndtere deres rolle overfor den ramte eller måske en skyldfølelse. Især hvis de er tæt familie, men jeg møder også nye partnere.

Både for den traumatiserede og de pårørende, er en stor del af problemet, at traumer og overgreb er tabuemner. Derfor har den ramte tit været helt alene med hemmeligheden i mange, mange år, hvilket i sig selv forstærker problemet og gør det vanskeligt for både den ramte og de pårørende at håndtere.

Praktisk erfaring

2003 – Nu Privatpraktiserende Psykoterapeut.

2019 – 2020 – Ophold i Nuuk i Grønland som Privatpraktiserende Psykoterapeut.

2014 – 2019 – Konsulent-ansat Misbrugsbehandler hos KKUC.

2012 – 2014 – VISO-Rådgiver hos CSM Øst – Center for seksuelt misbrugte i Danmark (Regionalt center)

2007 – 2012 – Psykoterapeut hos Støttecenter imod Incest i Danmark.

Uddannelse

2024 Efteruddannelse i praktisk parterapi hos Maj Wismann

2016 – 2018 Efteruddannelse i Neuroaffektiv psykoterapi ved Marianne Bentzen-neuroaffektiv psykoterapeut. Hvordan den neuroaffektive udviklingspsykologi bygger bro mellem tilknytningsteori og de senere årtiers hjerneforskning.

2013 – 2015 Efteruddannelsesforløb i biologisk traumebehandling – “Livet i chok/traume og glæde”. Ved Ulla Rung Weeke på skolen for psykosomatik. Se: www.skolenforpsykosomatik.dk

2004 – 2007 Efteruddannelse i systemisk og narrativ teori og metode med vægt på kommunikation og forandringsarbejde. Herunder den løsningsfokuserede skole.

2001 – 2005 Eksamineret Gestaltterapeut ved Nordisk Gestalt Institut Aps. Se: www.gestaltinstitut.dk

Af korterevarende kurser har jeg blandt andet deltaget i:

  • Skam ved Lars J. Sørensen, Chefpsykolog
  • Dissociationensfænomenets mange ansigter i henhold til den nyeste hjerneforskning ved Noel Larsson MSW, Ph.D.
  • De 5 kærlighedssprog ved Emilie Bjørløw Møller, Sexolog
  • Det som efterlader sår: Kursusforløb om senfølger og behandling af voksne der har været udsat for incest og overgreb ved Lone Lyager, Psykoterapeut MPF
  • Gestaltterapi teorikursus ved Lise Dithmer, Psykolog
  • Udvikling af kommunikative kompetencer.
  • Den kompetencegivende arbejdsmarkedsuddannelse: Arbejdet som plejefamilie.